Ga naar de inhoud

In welke organen vertegenwoordigen we personen van buitenlandse herkomst?

Klankbordgroep Leuven Zonder Racisme

In 2018 werd Leuven lid van de Europese Coalitie van Steden Tegen Racisme. Daarmee engageerden zij zich om samen met hun inwoners, Leuvense organisaties en externe deskundigen te werken aan een ‘Leuven Zonder Racisme’. Meer info.

Maatschappelijke Raad Hannah Arendt Instituut

Het Hannah Arendt Instituut werkt mee aan een stabiele samenleving, waarin iedereen zich betrokken voelt. Dat doen ze door wetenschappelijke kennis over diversiteit, stedelijkheid en burgerschap te verbinden met inzichten en ervaringen van beleidsmakers, organisaties en burgers.

Raad van Bestuur Atlas

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen biedt informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit Stad Antwerpen.

We hebben ook samenwerkingsovereenkomsten met:

De Wakkere Burger

De Wakkere burger droomt van een participatieve democratie waarin burgers mee denken, mee praten en zelfs mee werken aan het beleid.

Agentschap Integratie en Inburgering

Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap. Ze zet zich in voor een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt.

VVSG

De VVSG is belangenbehartiger, kennisdeler en netwerkbouwer van en voor lokale besturen.