Ga naar de inhoud

Vertegenwoordiging

LEVL voedt de beleidsdialoog met (Vlaamse) overheden op verschillende manieren.

Ten eerste is er het zuivere vertegenwoordigingswerk als belangrijk onderdeel binnen de missie van LEVL. We verdedigen onze standpunten op diverse fora, bij beleidmakers en andere impactvolle actoren. De Vlaamse overheid is een van de voornaamste partners van de participatieorganisatie. Als participatieorganisatie vertegenwoordigen we personen met een migratieachtergrond in diverse overleg- en adviesorganen van de Vlaamse overheid: onder andere de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen, de Vlaamse Onderwijsraad, het Raadgevend comité Opgroeien Regie. In Brussel zetelen we in de adviesraad Samenleven in diversiteit. Daarnaast zetelen we ook in meerdere ad hoc of tijdelijke werkgroepen. In de samenwerking en vertegenwoordiging binnen deze diverse overleg- en adviesorganen is gezamenlijk heel wat expertise en knowhow opgebouwd.

Naast dit pure vertegenwoordigingswerk, blijven we ook actief meewerken aan diversiteit binnen overheden.