Ga naar de inhoud

Een inclusieve samenleving

LEVL streeft naar een inclusieve samenleving, vrij van racisme en discriminatie. We werken aan een evenredige en evenwaardige participatie en komen op voor gelijke kansen en gelijke opkomsten van personen met een migratieachtergrond binnen alle levens- en beleidsdomeinen.

We spelen in op de actuele uitdagingen die een groeiende diversiteit in verschillende beleidsdomeinen met zich meebrengt. We bieden oplossingen aan en zijn een kritisch-constructieve partner van het beleid. Vanuit onze expertise en verbinding met de doelgroep willen we samen met de Vlaamse regering werk maken van evenredige en evenwaardige participatie.