Ga naar de inhoud

In welke organen vertegenwoordigen we personen van buitenlandse herkomst?

VLOR

De Vlaamse Onderwijsraad of VLOR is de strategische adviesraad voor het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. We zetelen hier in de raad levenslang en levensbreed leren en in de commissie voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

VDAB

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt en vooral als taak heeft werkzoekenden te bemiddelen en te begeleiden naar werk. We zetelen hier in het stakeholdersforum en in het overlegplatform inclusie. 

SERV

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen is het overleg- en adviesorgaan van de verschillende Vlaamse sociale partners. We vertegenwoordigen onze doelgroep hier in de Commissie Diversiteit.

Vlaams Overlegplatform voor zorgbehoevenden