Ga naar de inhoud

Rapporten en aanbevelingen

Diversiteit en inclusie in de zorgsector

> Dossier rond inclusie in de zorg

Inburgering en integratie

> Dossier rond inburgering en integratie

Inclusieve arbeidsmarkt

> Gezamenlijke nota ‘naar een inclusieve arbeidsmarkt’ met NtA en H&A

Vrouwen met een migratieachtergrond

Studiedag: Vrouwen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt
> Bekijk de actielijst

> Bekijk de keynote

Discriminatie op de werkvloer

> Duik in het beleidsdossier

Want iedereen moet de kans krijgen op een kwaliteitsvolle job, om zichzelf te ontplooien, in het eigen levensonderhoud te voorzien én bij te dragen aan economie en samenleving.