Ga naar de inhoud

In welke organen vertegenwoordigen we personen van buitenlandse herkomst?

De Vlaamse Onderwijsraad – de Commissie Diversiteit en Gelijke Onderwijskansen – de Raad Basisonderwijs

LEVL neemt deel aan de vergaderingen in de Vlaamse Onderwijsraad en meer bepaald in de Commissie Diversiteit en Gelijke Onderwijskansen en de Raad Basisonderwijs.

Raadgevend Comité Opgroeien

LEVL is ook lid van het Raadgevend Comité Opgroeien en neemt deel aan het overleg met andere cliëntorganisaties.