Ga naar de inhoud

EEN OPBOUWWERKER IN RONSE m, v, x, VOLTIJDS – 80% bespreekbaar BUURTOPBOUWWERK PROJECT ‘RUIMTE VOOR SCHELDEKOUTER’

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum 3 June 2024
Uiterlijke datum 31 July 2024

Beschrijving

Opbouwwerkers pakken uitsluiting aan

Een betaalbare en goede woning. Een geschikte job. Elke dag een gezonde maaltijd op tafel. Centen om een sociaal leven uit te bouwen. Voor velen is dat niet vanzelfsprekend. De ongelijke organisatie van onze samenleving maakt kwetsbaar en sluit uit.

Maatschappelijk opbouwwerk is een vorm van sociaal werk die met innovatief projectwerk en geëngageerd buurtwerk mensen samenbrengt om te werken aan concrete en duurzame oplossingen. Samen met mensen in een kwetsbare positie ontwikkelen de opbouwwerkers van SAAMO modellen, geven ze een aanzet voor verbeteringen in beleid en regelgeving en bouwen ze aan publieke bewustwording.

 

Grond- en mensenrechten als kompas

Binnen de huidige beleidsperiode van vijf jaar werkt SAAMO aan de realisatie van verschillende grond- en mensenrechten, aan sterkere buurten en steden en aan collectief burgerschap, waarbij er tussen mensen een versterkt gevoel van solidariteit is.

SAAMO en samenwerken

Partnerschappen met overheden, andere middenveldorganisaties en private spelers zijn voor SAAMO cruciaal. Zo bouwen onze opbouwwerkers over heel Vlaanderen en Brussel aan een samenleving waarin er plaats is voor iedereen.

SAAMO wordt ondersteund door SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw.

Acht regio’s

SAAMO werkt vanuit acht erkende vzw’s: in de vijf Vlaamse provincies en in de steden Antwerpen, Brussel en Gent

WIJ ZOEKEN EEN OPBOUWWERKER IN RONSE, VOLTIJDS – 80% bespreekbaar

BUURTOPBOUWWERK PROJECT ‘RUIMTE VOOR SCHELDEKOUTER’

03.06.2024

Tewerkstellingsplaats

Den Botaniek, Spinstersstraat 36, 9600 Ronse

Indiensttreding

zo snel mogelijk

Ten laatste 01 september 2024

Voor het project ‘Ruimte voor Scheldekouter’ ga jij met bewoners aan de slag in de sociale woonwijk Scheldekouter, die momenteel gerenoveerd wordt. Het is een tuinwijk met heel wat beschikbare open ruimte, die nu nog weinig functioneel of divers gebruikt wordt. Er liggen veel uitdagingen voor de bewoners en de sociale woonmaatschappij. Met dit project maken we samen met bewoners werk van een aangepaste publieke ruimte. Via tijdelijke invulling test je met de bewoners hun wensen voor de ruimte uit. Zo creëren we samen met bewoners en partners snel plaats voor rust, ontmoeting, sport en spel.

Gedurende de projecttermijn krijgt ook het definitieve infrastructuurplan vorm, met input van de bevindingen uit onze bevragingen en ruimtelijke experimenten. Op langere termijn leidt dit tot een gedragen duurzame inrichting van de buitenruimte, alsook een nieuw buurtcentrum op maat van bewoners en partners.

Je neemt als opbouwwerker al snel zelf verantwoordelijkheid op voor bepaalde onderdelen van de

projectwerking. Je kan ook terugvallen op de expertise en terreinkennis van je collega-opbouwwerkers met wie je dezelfde werkcontext en bureauruimte deelt.

 

Dus:

•   Wil jij uitsluiting aanpakken en onrecht bestrijden?

•   Ben je betrokken op de leefsituatie van mensen in een maatschappelijk kwetsbare posities?

•   Adem je participatie uit? Zie je dit als een recht?

•   Wil jij bouwen aan inclusieve en kwalitatieve publieke ruimte?

•   Geeft samenwerken je energie?

Dan is deze vacature zeker iets voor jou !

Jouw takenpakket/ opdracht

•   Je trekt persoonlijk het LEADER-project op gang en volgt dit op tot het einde, zowel qua planning en uitvoering als op administratief en budgettair vlak

•   Je gaat actief in gesprek met bewoners over de publieke ruimte in de wijk.

•   Je organiseert participatieve ateliers of momenten met buurtbewoners om de publieke ruimte vorm te geven:

▬  via tijdelijke invulling: creëren van speel- en ontmoetingsinfrastructuur op maat van de (nieuwe) bewoners. Tijdelijke invulling zorgt voor snelle zichtbare realisaties, waarbij we bewoners door proefopstellingen betrekken richting een definitieve inrichting.

▬  vormgeving van duurzaam infrastructuurplan op basis van participatie van bewoners als ontwerpers. Dit doe je ook in overleg met o.a. de Woonmaatschappij, onze projectpartner.

•   Je steekt zelf mee de handen uit de mouwen. Je motiveert buurtbewoners om samen de ruimte concreet vorm te geven en aan te pakken. Dit betekent dat je praktisch inzicht nodig hebt en handig bent.

•   Je zet in op community-building in de wijk en organiseert kleine ontmoetingsactiviteiten.

•   Je bent eerste aanspreekpunt voor contacten met Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen en de Stad Ronse voor vormgeving van het definitieve infrastructuurplan.

•   Je onderzoekt samen met lokale partners hoe je het activiteiten-aanbod naar kinderen en jongeren in de wijk kan verhogen. Je zorgt ervoor dat je werking is ingebed in de wijk.

•   Je neemt initiatief en werkt zelfstandig. Je neemt een actieve rol op als teamlid en werkt nauw samen met je collega-buurtopbouwwerker in de wijk.

Aanwervingsprocedure

•   We zoeken zo snel mogelijk een nieuwe collega. Snel solliciteren is aangewezen. Contacteer ons en licht toe waarom jij de geknipte persoon bent voor deze job en dit project. Dat kan via een klassiek cv met motivatie, een videoboodschap of een (andere) creatieve manier om jezelf aan ons voor te stellen.

•   Stuur je kandidatuur t.a.v. Riet Steel via sollicitaties@saamo.be – we houden alle binnenkomende kandidaturen in de gaten.

•   Indien je volgens je kandidatuur en onze inschatting in aanmerking komt plannen we zo snel mogelijk een gesprek in. Je krijgt ter voorbereiding van het gesprek een voorbereidende opdracht, gelinkt aan het project en opbouwwerk. Nadien krijg je, ongeacht onze keuze feedback op je sollicitatie.

•   Indiensttreding: zo snel mogelijk.

•   Ben je niet geselecteerd op basis van je kandidatuur, dan krijg je evenzeer reactie.

We kijken uit naar jouw sollicitatie!

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de werkomstandigheden kan je gerust rechtstreeks contact opnemen met:

Riet Steel

Waarnemend co-directeur

E  riet.steel@saamo.be

M +32 485 562 345

SAAMO Oost-Vlaanderen vzw

Sint-Jacobsnieuwstraat 50

9000 Gent

www.saamo.be/oost-vlaanderen

Hier vind je extra details

Situering van het project

SAAMO Oost-Vlaanderen vzw bengt met innovatief projectwerk en geëngageerd buurtwerk mensen samen om te werken aan concrete en duurzame oplossingen. Samen met mensen in een kwetsbare positie ontwikkelen onze opbouwwerkers modellen, geven ze een aanzet voor verbeteringen in beleid en regelgeving en bouwen ze aan publieke bewustwording.

Onze organisatie is actief op meerdere locaties via diverse projecten waardoor er regelmatig nieuwe vacatures worden opgesteld. Dit biedt kansen tot interne doorstroming.

Als buurtopbouwwerker in Ronse werk je met vier collega’s in teamverband samen aan de uitvoering van concrete acties en initiatieven die er vooral op gericht zijn om aandachtsbuurten te versterken en er te werken aan krachtige buurten, met specifieke aandacht voor bewoners in maatschappelijk kwetsbare positie. We zetten, in lijn met het praktijkkader aandachtsgebieden versterken, in op drie sporen:

•   toegang tot grondrechten,

•   community building

•   ruimte publiek maken.

Randvoorwaarden

•   Een diploma in een menswetenschappelijke richting is een troef, geen vereiste;

•   Je hebt voldoende concrete en relevante ervaring;

•   Je houdt van werken met mensen, hoe diverser hoe liever. Je kan vertrouwen opbouwen en mensen enthousiasmeren en empoweren. Ook zonder gedeelde taal maak je verbinding met mensen.

•   Je hebt zin voor innovatie: je zoekt nieuwe oplossingen en verbindingen. Je hebt oog voor opportuniteiten en kan dit omzetten in actie.

•   Wonen in de omgeving van Ronse en/of kennis van de context waarin mensen in Ronse leven is een pluspunt;

•   Je bent bereid je flexibel op te stellen binnen de job, zowel naar taken als naar werkuren toe (af en toe komt er weekendwerk bij kijken);

•   Je kan je vlot verplaatsen op momenten dat het werk dit vereist.

Jouw kwaliteiten/ kerncompetenties

Basishouding

Persoonlijke effectiviteit

 • Mensgerichtheid
 • Betrouwbaarheid
 • Flexibiliteit
 • Samenwerking
 • Stakeholder-gerichtheid
 • Discretie en integriteit

Organisatie-identificatie

 • Zelfreflectie en -ontwikkeling
 • Assertiviteit
 • Resultaats- en procesgerichtheid
 • Plannen & organiseren
 • Omgaan met stress

Agogische gerichtheid

 • Mensen individueel versterken
 • Empowerend werken
 • Werken met groepen

Maatschappelijke gerichtheid

 • Omgevingsgericht ondernemerschap
 • Netwerken
 • Politiek handelen
 • Innovatief handelen

Wat bieden wij?

•   Een boeiende en afwisselende job.

•   Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur bij SAAMO Oost-Vlaanderen vzw

Het project waarvoor je solliciteert kadert binnen de goedgekeurde LEADER oproep (LEADER Vlaamse Ardennen tot Dender) met een looptijd tot 30 juni 2026.

•   Functieverloning: B1c (barema loonschalen Paritair Comité 329.01).

•   Relevante ervaring komt in aanmerking voor het bepalen van de anciënniteit.

•   Eindejaarspremie onder de vorm van een 13de maand.

•   Overige arbeidsvoorwaarden: zie PC 329.01, CAO’s afgesloten binnen de sector van het maatschappelijk opbouwwerk (SAAMO).

•   Soepele uur-, verlof- en compensatieregeling.

•   Gunstige verlofregeling.

•   Flexibiliteit, je werkt in een glijdend uurrooster.

•   Smartphone en laptop worden ter beschikking gesteld en we voorzien een omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen.

•   Diverse vormen van ondersteuning/opvolging vormen een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid van onze organisatie. Er wordt de mogelijkheid tot bijscholing/vorming voorzien en intern inhoudelijk overleg met collega’s die projectmatig werkzaam zijn binnen de provincie Oost-Vlaanderen of elders in Vlaanderen binnen de sector Maatschappelijk Opbouwwerk.

Location

Spinstersstraat 36
9600 Ronse