Ga naar de inhoud

Zakelijk beheerder ICT

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum 27 May 2024
Uiterlijke datum 31 July 2024

Beschrijving

Diensten van de leidend ambtenaar – Communicatie, ICT en Media

De VGC ontwikkelt en ondersteunt een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op alle terreinen van haar bevoegdheden, zoals eigen onderwijsinstellingen, kinderopvang, speelpleinen, jeugd- en sportverenigingen, socioculturele verenigingen, culturele centra en bibliotheken. De VGC is een open overheid die burger en voorzieningen centraal plaatst in haar beleid. Dat uit zich in een aangepaste overheids- en gemeenschapscommunicatie. Als VGC communiceren we op maat van alle burgers en doelgroepen met interesse voor het Nederlandstalige aanbod in Brussel. We doen dat op een open en laagdrempelige manier. We willen dat de doelgroepen snel en gemakkelijk hun weg vinden naar het rijke VGC-aanbod. Zo versterken we de zichtbaarheid en de herkenbaarheid van het Nederlandstalige netwerk in de stad.

De communicatiedienst coördineert en ondersteunt de interne en externe communicatie van de VGC. De dienst ontwikkelt en implementeert de verschillende communicatiekanalen met als doel de informatie op een correcte en verstaanbare wijze bij de verschillende interne en externe doelgroepen over te brengen. Daarnaast ondersteunt deze dienst het mediabeleid en het taalpromotiebeleid van de VGC. Lees meer over de Vlaamse Gemeenschapscommissie op www.vgc.be.

Wat ga je doen?

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de Nederlandstalige overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ondersteunt organisaties in het Nederlandstalige netwerk ‘N-Brussel’. www.vgc.be/vacatures. Voor de Nederlandstalige gemeenschapscentra, onderwijs -en zorginstellingen en de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn er een aantal ondersteunende

diensten, waaronder ICT. Het ICT-team bestaat uit 15 collega’s met verschillende technische expertises: project managers,

business consultants, system engineers, analisten, IT technicians … Voor deze functie is geen specifiek ICT-diploma vereist.

Ben je geïnteresseerd in digitalisering en in hoe organisaties door digitalisering veranderen? We zijn op zoek naar een profiel dat het zakelijk beheer van het ICT- team op zich neemt en het aanspreekpunt is voor ICT binnen de VGC. Deze persoon werkt mee aan een vlotte interne organisatie bij de ICT-dienst en aan de ICT-strategie voor de VGC.

Financieel beheer:

o Je begeleidt overheidsopdrachten op het vlak van ICT, in samenwerking met de aankoopdienst en de inhoudelijke en ICT-dossierverantwoordelijken.

o In samenwerking met je leidinggevende ben je verantwoordelijk voor het opmaken van de begroting en het beheer van het budget.

o In samenwerking met de administratief medewerkers van de dienst beheer je de contracten op het vlak van ICT, en volg je bestellingen en facturatie op.

Meer informatie over de functie vind je hier.

Location

Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel