Ga naar de inhoud

Is er aandacht voor een kwalitatief interfederaal actieplan tegen racisme?

*De screening gebeurde op basis van de partijstandpunten die beschikbaar waren begin maart 2024. Het gaat niet om een volledige doorlichting van de partijprogramma’s die na 21 maart zijn gepubliceerd. Sommige stellingen kunnen daarom niet meer van toepassing zijn. De meest recente partijprogramma’s vind je op de websites van de verschillende partijen.

Standpunten van de partijen

cd&v

Nee.

Groen

Ja. Groen wil “een ambitieus nationaal actieplan tegen racisme, samen met alle regeringen en met iedereen die werkt aan meer gelijkheid. Ze verwachten dat ook de Vlaamse Regering bijdraagt, zoals de federale, Brusselse en Waalse regering al gedaan hebben”.

N-VA

Nee.

Open VLD

Ja.

Open VLD pleit voor een interfederaal actieplan tegen racisme en tegen onverdraagzaamheid en alle vormen van discriminatie.

PVDA

Ja.

PVDA wil een nationaal actieplan tegen racisme.

Vlaams Belang

Nee.

Vooruit

Nee.

Op vraag van Vooruit toegevoegd na 21 maart:

In overleg met het middenveld en de bevoegde gelijkheidsorganen ontwikkelt Vooruit een ambitieus interfederaal actieplan tegen racisme, discriminatie, xenofobie, antisemitisme, islamofobie en onverdraagzaamheid. De uitvoering van het plan wordt geëvalueerd door een adviserend comité dat bestaat uit mensen die racisme meemaken, de sociale partners, maatschappelijke instellingen, de academische wereld, de gelijkheidsorganen en het middenveld.

Wat vindt LEVL hiervan? Tips van LEVL

  • LEVL wil dat er eindelijk werk gemaakt wordt van het Interfederaal actieplan tegen racisme.
  • LEVL wil dat het actieplan kwalitatief is. Dat wil zeggen dat er genoeg samenwerking is met middenveldorganisaties voor, tijdens en na het opmaken van het plan. Daarnaast moeten de maatregelen voldoende gemonitord en geëvalueerd worden naar effectiviteit toe.
Meer lezen?