Ga naar de inhoud

Wat zijn de partijstandpunten over racisme, discriminatie en inclusie voor Brussel?

Standpunten van de partijen

cd&v

CD&V.Brussels haalt de volgende thema’s aan specifiek voor Brussel: ouderen, voetgangers, wonen en netheid.

De partij haalt niets specifieks aan over racisme, discriminatie of mensen met een migratieachtergrond.

Groen

Groen heeft een uitgewerkte visie voor Brussel.

De partij heeft het onder meer over milieu, economie, transport, wonen, kinderen en haalt ook specifiek aan discriminatie te willen bestrijden met positieve acties en meer praktijktesten op de Brusselse arbeids- en huurmarkt.

N-VA

N-VA heeft naast standpunten voor Vlaanderen ook enkele standpunten voor Brussel. De partij wil één bestuursniveau (de regio Brussel-hoofdstad), één politiezone en één OCMW.

Ze vinden dat de taalwetgeving prioriteit moet worden en afdwingbaar moet zijn.

Overheidspersoneel en hulpverleners moeten volgens N-VA de beide landstalen spreken (belangrijk om te weten: in België zijn er drie officiële landstalen, geen twee).

N-VA wil ook sterk inzetten op de jonge middenklasse in Brussel en voorkomen dat zij de stad verlaten. De partij wil inzetten op betere mobiliteit, een veiliger, groener en netter Brussel. “Een stad met gelijke kansen én gelijke plichten voor iedereen.”

Open VLD

Open VLD heeft naast standpunten voor Vlaanderen ook enkele standpunten voor Brussel.

De partij pleit in Brussel voor één centrale politiezone en voor vrijheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om gewestelijke thema’s aan te pakken.

De partij pleit ook voor meer Nederlandstalig onderwijs, maar benadrukt dat meertaligheid een troef is.

Overheidsdiensten moeten volgens Open VLD meertalig zijn, maar zonder het belang van het Nederlands uit het oog te verliezen. Zo kan iedereen in de eigen landstaal geholpen worden.

Ook wil de partij het openbaar vervoer in en naar Brussel beter maken, overstapparkings uitbreiden en een derde metrolijn realiseren.

PVDA

PVDA maakte nog geen aparte standpunten voor Brussel, maar geeft wel aan dat ze de structuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil vereenvoudigen door de drie subregeringen (Cocof, VGC en GGC) af te schaffen.

Daarnaast wil de partij ook de aparte taallijsten afschaffen voor de verkiezingen voor het Brusselse Parlement.

PVDA wil vooral inzetten op wat zij noemen vereenvoudigen door te herfederaliseren. Dit wil zeggen dat ze meer zwaarte op federaal niveau wil, want dit zal volgens de partij voor meer eenheid zorgen en ook in Brussel wil ze versnippering tegengaan door meer bevoegdheden in één hoger beleidsniveau te plaatsen.

Vlaams Belang

Vlaams Belang heeft een website voor Brussel, maar geen uitgewerkte standpunten.

Vooruit

Vooruit.Brussels heeft een volledig uitgewerkt programma voor Brussel.

De partij spreekt voornamelijk over drie thema’s: netheid in Brussel, (Nederlandstalig) onderwijs en betaalbaar wonen. Meer specifiek wil Vooruit het housing first principle. Dit principe beargumenteert dat de toegang tot een woning de eerste stap is en dat dit niet onderhevig moet zijn aan allerhande voorafgaande voorwaarden.

Vooruit.Brussels pleit ook voor het Nederlands als bindmiddel in een meertalige stad. Meertaligheid is een troef, maar op voorwaarde dat kinderen voldoende basiskennis hebben van het Nederlands. De partij wil specifiek inzetten op meer taalondersteuning in crèches, scholen en ook op activiteiten buiten de schooluren. Voor hen is taalachterstand namelijk leerachterstand.

Wat vindt LEVL hiervan? Tips van LEVL

Meer lezen?