Ga naar de inhoud

Worden er concrete maatregelen voorgesteld om diversiteit in het onderwijspersoneel te bevorderen?

*De screening gebeurde op basis van de partijstandpunten die beschikbaar waren begin maart 2024. Het gaat niet om een volledige doorlichting van de partijprogramma’s die na 21 maart zijn gepubliceerd. Sommige stellingen kunnen daarom niet meer van toepassing zijn. De meest recente partijprogramma’s vind je op de websites van de verschillende partijen.

Standpunten van de partijen

cd&v

Nee.

Groen

Ja.

Groen wil dat alle scholen minstens één vertrouwenspersoon en een meldpunt voor racisme en discriminatie in de klas krijgen. Dat versterkt inclusie op de werkvloer en draagt ertoe bij dat iedereen zich op hun gemak voelt, gehoord wordt en talenten volop kan inzetten. Daarnaast vindt Groen dat levensbeschouwelijke tekens voor de klas toegelaten moeten worden.

N-VA

Nee.

Open VLD

Nee.

PVDA

Ja.

PVDA wil een actieplan ontwikkelen om meer kandidaten met een migratieachtergrond in de lerarenopleiding te krijgen. Daarnaast pleit PVDA voor het afschaffen van het verbod op levensbeschouwelijke symbolen voor leerlingen en leerkrachten.

Vlaams Belang

Nee.

Vooruit

Nee.

Op vraag van Vooruit toegevoegd na 21 maart:

Godsdienstvrijheid geldt ook voor overheidsambtenaren. Neutraliteit zit in wat je doet, niet in wat je draagt. Vooruit laat ambtenaren die geen functiekledij dragen toe om religieuze en levensbeschouwelijke tekenen op de werkvloer te dragen. Wanneer wel gekozen wordt voor functiekledij kan er, afhankelijk van de aard van de functie en in overleg met het personeel, rekening gehouden worden met de persoonlijke voorkeuren van de betrokken werknemers. De beste remedie tegen wederzijdse vooroordelen is een correcte dienstverlening, door een ambtenarenkorps dat zichtbaar de diversiteit binnen onze samenleving weerspiegelt.

Scholen zijn plaatsen waar iedereen zich welkom moet voelen. Leerkrachten mogen in alle vrijheid kiezen of ze al dan niet religieuze of levensbeschouwelijke tekenen dragen.

Wat vindt LEVL hiervan? Tips van LEVL

  • LEVL wil dat structurele discriminerende factoren in het rekruterings- en wervingsproces weggewerkt worden (zoals bijvoorbeeld geen verbod meer op levensbeschouwelijke tekenen voor onderwijspersoneel).
  • LEVL wil daarnaast dat er aandacht is voor diversiteit en inclusie in de lerarenopleiding.
  • Om diversiteit in het onderwijspersoneel te bevorderen vindt LEVL dat er in het algemeen moet worden ingezet op inclusie op de werkvloer door onder meer:
    • Verplichte meldpunten racisme en discriminatie te installeren.
    • Een daadkrachtig beleid en actieplan voor racisme en discriminatie op te stellen.
    • Een sterk beleid te ontwikkelen voor evenredige arbeidsdeelname (bv. door positieve acties, streefcijfers, aandacht voor instroom, retentie, uitstroom).
Meer lezen?