Ga naar de inhoud

Worden er concrete maatregelen voorgesteld om diversiteit in het onderwijspersoneel te bevorderen?

Standpunten van de partijen

cd&v

Nee.

Groen

Ja.

Groen wil dat alle scholen minstens één vertrouwenspersoon en een meldpunt voor racisme en discriminatie in de klas krijgen. Dat versterkt inclusie op de werkvloer en draagt ertoe bij dat iedereen zich op hun gemak voelt, gehoord wordt en talenten volop kan inzetten. Daarnaast vindt Groen dat levensbeschouwelijke tekens voor de klas toegelaten moeten worden.

N-VA

Nee.

Open VLD

Nee.

PVDA

Ja.

PVDA wil een actieplan ontwikkelen om meer kandidaten met een migratieachtergrond in de lerarenopleiding te krijgen. Daarnaast pleit PVDA voor het afschaffen van het verbod op levensbeschouwelijke symbolen voor leerlingen en leerkrachten.

Vlaams Belang

Nee.

Vooruit

Nee.

Wat vindt LEVL hiervan? Tips van LEVL

  • LEVL wil dat structurele discriminerende factoren in het rekruterings- en wervingsproces weggewerkt worden (zoals bijvoorbeeld geen verbod meer op levensbeschouwelijke tekenen voor onderwijspersoneel).
  • LEVL wil daarnaast dat er aandacht is voor diversiteit en inclusie in de lerarenopleiding.
  • Om diversiteit in het onderwijspersoneel te bevorderen vindt LEVL dat er in het algemeen moet worden ingezet op inclusie op de werkvloer door onder meer:
    • Verplichte meldpunten racisme en discriminatie te installeren.
    • Een daadkrachtig beleid en actieplan voor racisme en discriminatie op te stellen.
    • Een sterk beleid te ontwikkelen voor evenredige arbeidsdeelname (bv. door positieve acties, streefcijfers, aandacht voor instroom, retentie, uitstroom).
Meer lezen?