Ga naar de inhoud

Wordt er aandacht besteed aan dataverzameling om van gelijkwaardige participatie van mensen met een migratieachtergrond een feit te maken?

*De screening gebeurde op basis van de partijstandpunten die beschikbaar waren begin maart 2024. Het gaat niet om een volledige doorlichting van de partijprogramma’s die na 21 maart zijn gepubliceerd. Sommige stellingen kunnen daarom niet meer van toepassing zijn. De meest recente partijprogramma’s vind je op de websites van de verschillende partijen.

Standpunten van de partijen

cd&v

Nee.

Groen

Ja.

Groen verwijst naar het gebruik van streefcijfers en aanwervingsquota om een gelijkwaardige participatie van mensen met een migratieachtergrond te realiseren.

N-VA

Nee.

Open VLD

Ja.

Open VLD pleit voor datamining* bij discriminatiegevoelige sectoren.

 

* zoeken naar verbanden tussen verschillende gegevensverzamelingen om profielen op te stellen voor wetenschappelijk gebruik

PVDA

Nee.

Vlaams Belang

Nee.

Vooruit

Nee.

Op vraag van Vooruit toegevoegd na 21 maart:

Naast onderzoek zijn ook meldpunten voor racisme en discriminatie cruciaal, zodat geen enkele situatie ongerapporteerd blijft. Hoewel er vandaag veel meldpunten zijn, zijn ze niet altijd even goed gekend. Het ontbreekt ook aan een centrale registratie van de klachten. Vooruit maakt werk van goede financiering en zorgt ervoor dat de meldpunten beter bekendgemaakt worden. Ze zorgen dat alle lokale meldingen ook centraal geregistreerd en geanalyseerd worden. De rol van gelijkheidsorganen is cruciaal in het laagdrempelig aanpakken van racisme en discriminatie. Vooruit versterkt hun positie en verzekert hun onafhankelijheid. Voor alle overheidsopdrachten voeren ze een non-discriminatieclausule in. Voor opdrachten worden toegekend, moeten bedrijven hun non-discriminatiebeleid toelichten en op punt stellen.

Wat vindt LEVL hiervan? Tips van LEVL

  • LEVL wil voldoende systematische monitoring en evaluatie van racisme op federaal, regionaal en lokaal niveau.
  • LEVL pleit voor monitoring en rapportering van tewerkstelling van personen met een migratieachtergrond bij de Vlaamse overheid, lokale besturen en zeker ook binnen het onderwijs.
  • LEVL wil monitoring en evaluatie in alle domeinen, zoals huisvesting, tewerkstelling en onderwijs.
  • Dataverzameling is namelijk essentieel om beleidsmaatregelen te nemen die effectief zijn en voldoende impact hebben. Meten is weten!
  • LEVL wil tenslotte ook dat de overheid overeenkomstige acties ontwikkelt om evenredige arbeidsdeelname te realiseren.
Meer lezen?