Ga naar de inhoud

Wordt er iets gezegd over het dragen van levensbeschouwelijke tekens?

Standpunten van de partijen

cd&v

Nee.

Groen

Ja.

Groen haalt levensbeschouwelijke tekens aan in de context van het onderwijs: “Iedereen moet (…) vrij zijn om te dragen wat die wil. Of je nu een hoofddoek draagt of niet, je bent een even goede leerkracht. Daarom is Groen tegen een verbod van levensbeschouwelijke tekens voor de klas.”

N-VA

Ja.

In de publieke ruimte respecteert N-VA de individuele keuze om levensbeschouwelijke tekens te dragen. De N-VA vindt dat bij overheidspersoneel de neutraliteit voorop staat. Daarom zijn ze voor een verbod om uiterlijke kenmerken van levensbeschouwing te dragen wanneer in contact met de burger. In overheidsfuncties achter de schermen kunnen afspraken rond kledingvoorschriften gemaakt worden tussen werkgever en werknemer. Ook in de privésector moet het vrij zijn aan de werkgever om het recht om levensbeschouwelijke tekens te dragen te verbieden, maar dit mag niet misbruikt worden om doelbewust bepaalde groepen uit te sluiten.

Wat betreft onderwijs mogen scholen een verbod opnemen in hun reglement.

Open VLD

Nee.

PVDA

Ja.

PVDA vindt dat een hoofddoekverbod moet worden afgeschaft in zowel privébedrijven, openbare diensten als op school.

Vlaams Belang

Nee.

Vooruit

Nee.

Vooruit pleit voor een inclusieve samenleving waarin mensen moeten worden beoordeeld op wat ze doen en niet om wie ze zijn. Alle mensen zijn gelijk zolang ze voldoende bijdragen aan de welvaartstaat.

Wat vindt LEVL hiervan? Tips van LEVL

  • LEVL pleit voor inclusieve neutraliteit als norm. LEVL vindt dat neutraliteit niet in uiterlijke verschijning zit, maar dat talent, sterktes en competenties van alle werknemers centraal moeten staan. Kortom, enkel de kwaliteit van het werk telt.
  • LEVL wil het dragen van een hoofddoek deproblematiseren in de werkomgeving, in backoffices en in publieke contactfuncties.
    • Er zou dus geen verbod op levensbeschouwelijke tekens mogen zijn. Vooral overheden zouden daarbij het goede voorbeeld moeten geven. 
  • Ook op school vindt LEVL dat zowel leerlingen als leerkrachten (in opleiding) levensbeschouwelijke tekens mogen dragen.
Meer lezen?