Ga naar de inhoud

Wordt er gepleit voor een verplichting van non-discriminatieclausules bij overheidsopdrachten en subsidies?

*De screening gebeurde op basis van de partijstandpunten die beschikbaar waren begin maart 2024. Het gaat niet om een volledige doorlichting van de partijprogramma’s die na 21 maart zijn gepubliceerd. Sommige stellingen kunnen daarom niet meer van toepassing zijn. De meest recente partijprogramma’s vind je op de websites van de verschillende partijen.

Standpunten van de partijen

cd&v

Nee.

Groen

Ja.

Groen wil dat bedrijven die subsidies krijgen of die intekenen op overheidsopdrachten gebonden zijn aan een non-discriminatieclause en verplicht worden om een diversiteitsplan voor te leggen.

N-VA

Nee.

Open VLD

Ja.

Open VLD wil inzetten op antidiscriminatieclausules bij overheidsopdrachten om zo bedrijven aan te moedigen niet te discrimineren.

PVDA

Nee.

Vlaams Belang

Nee.

Vooruit

Nee.

Vooruit vermeldt dat discriminatie absoluut niet kan. 

Wat vindt LEVL hiervan? Tips van LEVL

  • LEVL vindt dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft en daarom veel impact kan hebben door verplichte clausules over diversiteit en discriminatie uit te dragen.
  • LEVL pleit daarom voor een verplicht diversiteitsbeleid bij alle overheidsopdrachten en subsidies.
  • LEVL wil daarnaast dat die clausules gemonitord worden en dat er sancties worden opgelegd wanneer die clausules niet nageleefd worden.
Meer lezen?