Ga naar de inhoud

Is er een voorstel om positieve acties* juridisch bindend te maken op de arbeidsmarkt en binnen overheidsinstellingen?

* Positieve acties zijn tijdelijke en specifieke voorrangsmaatregelen om de feitelijke ongelijkheid van een achtergestelde groep te voorkomen of weg te werken. Het doel is om gelijke kansen te realiseren voor iedereen. Positieve acties zijn ingeschreven in de antidiscriminatiewetgeving van 2007 en hebben een wettelijk kader sinds 2018.

*De screening gebeurde op basis van de partijstandpunten die beschikbaar waren begin maart 2024. Het gaat niet om een volledige doorlichting van de partijprogramma’s die na 21 maart zijn gepubliceerd. Sommige stellingen kunnen daarom niet meer van toepassing zijn. De meest recente partijprogramma’s vind je op de websites van de verschillende partijen.

Standpunten van de partijen

cd&v

Nee.

Groen

 Ja.

Groen wil diversiteit op de werkvloer kunnen garanderen met positieve acties zoals streefcijfers: voorrang bij gelijke geschiktheid en aanwervingsquota.De drempels die mensen met een migratieachtergrond ervaren om in topfuncties te komen en te blijven, moeten ook verdwijnen.”

N-VA

Nee.

De stelregel van de N-VA is De Beste vrouw/man op de juiste plaats. Ze ijveren voor een competentiegericht personeelsbeleid waardoor werknemers geïnspireerd kunnen worden zonder hen daarom quota op te leggen.

Open VLD

Ja.

Er wordt meer specifiek gesproken over “discriminatiegevoelige sectoren”. Deze sectoren moeten de kans krijgen om via zelfregulering discriminatie te bestrijden. Open VLD spreekt dan over sectorale gedragscodes, positieve acties of diversiteitsplannen. Men geeft aan dat deze sectoren dit ‘kunnen en moeten’ doen. Er wordt echter niet specifiek ingegaan op een juridisch bindend kader. Ze geven aan dat inspectiediensten meer bevoegdheid zullen krijgen om zowel proactief als reactief op te treden indien er niet voldoende resultaten zijn. 

PVDA

Ja.

PVDA wil de historische ongelijkheid wegwerken via positieve acties. Ze spreken niet over het juridisch bindend maken. Ze geven aan dat er streefcijfers moeten zijn voor personeelsdiversiteit in zowel openbare diensten als in de privésector.

De partij geeft aan dat ze bindende maatregelen formuleren in het kader van een nationaal actieplan tegen racisme. In de standpunten zien we niet welke dit specifiek zijn. Ook moet de antiracismewet en de Antidiscriminatiewet herwerkt worden om ze effectiever te maken tegen racisme en discriminatie.

Vlaams Belang

Nee.

Vooruit

Nee.

Wat vindt LEVL hiervan? Tips van LEVL

 • LEVL wil dat positieve acties (en streefcijfers) juridisch bindend gemaakt worden binnen verschillende domeinen zoals:
  • bij onderwijspersoneel
  • bij organisaties en bedrijven die intekenen op overheidsopdrachten
  • bij overheidsorganisaties en gesubsidieerde organisaties
  • bij mediabedrijven
  • bij de bredere arbeidsmarkt
 • Op deze manier wordt actief inzetten op een divers personeelsbestand niet meer vrijblijvend en kunnen de verschillende instanties aansprakelijk gehouden worden.
Meer lezen?