Ga naar de inhoud

Wordt er gepleit voor een aanpak voor racisme en discriminatie bij de politie? 

Standpunten van de partijen

cd&v

Nee.

Groen

Ja.

Groen heeft aandacht voor discriminatie door politiediensten en politiegeweld. Groen pleit er dan ook voor om in politieopleidingen grondig aandacht te besteden aan discriminatie en racisme. “In iedere lokale politiezone komt een aanspreekpunt bij klachten over discriminatie en haatmisdrijven dat die klachten ook effectief opvolgt.”

Daarnaast diende Groen in 2021 een wetsvoorstel in om een registratie- en motiveringsplicht in te voeren bij identiteitscontroles.

N-VA

Nee.

Open VLD

Deels.

Open VLD geeft aan dat iedereen onbevreesd zichzelf moet kunnen zijn ondanks afkomst, gender en/of seksuele oriëntatie. Hiervoor moeten lokale besturen inzetten op preventie zodat iedereen zich aan onze wetten en regels houdt.

PVDA

Ja.

PVDA verbiedt discriminerend etnisch profileren bij wet. “Bij identiteitscontroles krijgen burgers een ontvangstbewijs met de reden van de politiecontrole.” 

Vlaams Belang

Nee.

Vooruit

Nee.

Wat vindt LEVL hiervan? Tips van LEVL

  • LEVL wil dat etnisch profileren erkend wordt als strafbaar feit.
  • LEVL vindt ook dat politiecontroles systematisch geregistreerd moeten worden door de politie.
    • Daarbij moet telkens de reden van de controle ingevoerd worden.
    • Ook de etnische data van de gecontroleerde moet ingevoerd worden. 
  • Alle professionals die actief zijn bij politie moeten inzicht hebben in de impact van racisme en discriminatie en hoe ze dat tegen kunnen gaan.
  • LEVL pleit voor een transparant en laagdrempelig meldingsmechanisme voor klachten over racisme en discriminatie, zowel voor incidenten bij de politie intern als voor incidenten tussen de politie en burgers.
Meer lezen?