Ga naar de inhoud

Naar onderwijs voor alle lagen van de samenleving

Afgelopen week kopten de Vlaamse kranten dat het lerarentekort scholen met kwetsbare kinderen het hardst treft. Het gaat hier om kinderen met laaggeschoolde moeders of waarvan Nederlands niet de thuistaal is. Maar hun onderwijskansen staan echter al langer onder druk, los van het lerarentekort. De komst van de coronacrisis heeft op ieder kind, maar vooral op de meest kwetsbare, een zware impact gehad.

Daarom pleiten we met het Netwerk tegen Armoede voor een beleid dat daadkrachtig en ambitieus wil inzetten op effectieve gelijke onderwijskansen, los van crisissen. Meer lees je in ons opiniestuk in DeWereldMorgen.