Ga naar de inhoud

Taalvaardigheid: ouders straffen werkt contraproductief

Door Sophia Honggokoesoemo

Naast Minister van Onderwijs Ben Weyts staat nu ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau achter financiële sancties voor ouders die zich niet inzetten voor het Nederlands te spreken. Ouders straffen werkt echter contraproductief. Een andere thuistaal spreken wordt te vaak verward met een slechte kennis van het Nederlands. Taalontwikkeling gebeurt namelijk in verschillende snelheden bij kinderen. De vraag is hoe we kinderen die taalzwak zijn ondersteunen naar taalrijk: de eigen taal kan hier juist sterk toe bijdragen.

Lees onze mening in De Wereld Morgen.