Ga naar de inhoud

Nieuwe cijfers Vlaamse Scholierenkoepel rond racisme bij schoolleerlingen

‘Eén op de vijf Vlaamse leerlingen in het secundair onderwijs was al eens slachtoffer van racisme op school. Eén op twee was er getuige van.’, zo blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Scholierenkoepel en kopte De Morgen vandaag. Volgens de scholieren is racisme de derde belangrijkste beleidsprioriteit, na mentaal welzijn en de manier van lesgeven. Racisme aanpakken kan echter niet losgekoppeld worden met mentaal welzijn – en heeft daarnaast ook een sterke link met de manier van lesgeven. 

Deze cijfers zijn onthutsend en schreeuwen om aangepakt te worden. Dergelijke alarmerende cijfers kan je als bevoegde minister, als scholierenkoepel, als school en als onderwijsprofessional niet langer negeren. Vanuit LEVL willen we deze schreeuw om hulp van een jonge generatie Vlamingen mee ondersteunen en versterken. 

De schokkende voorbeelden, zoals een leerling die gedwongen werd een bord droge spaghettislierten te eten, zijn helaas geen alleenstaande gevallen. Dergelijke getuigenissen komen regelmatig tot bij onze organisatie. De gevolgen? Onder meer een aangetaste weerbaarheid, ondermijnde veerkracht, negatief zelfbeeld of het ontwikkelen van minderwaardigheidscomplexen die ambities en het (academisch) zelfvertrouwen ondermijnen. Dit is schadelijk voor het welzijn, de ontwikkeling en de toekomstkansen van jongeren. LEVL-directeur Kathleen Van Den Daele roept daarom op tot acties die een veilige en inclusieve schoolomgeving voor alle scholieren én leerkrachten waarborgen. 

We roepen schoolbesturen (en iedereen die het onderwijs mee vormgeeft) op om actief te werken aan bewustwording rond stereotypen, impliciete bias, microagressies, en het bestrijden van discriminatie en racisme. 

Daarnaast pleiten we voor de implementatie van duidelijke procedures in scholen om (structureel) racisme en microagressies aan te pakken. Het is van cruciaal belang dat meldingen van leerlingen en leerkrachten serieus worden genomen, zodat scholen kunnen evalueren of er een algemeen klimaat van tolerantie tegenover racisme en andere vormen van discriminatie heerst. Door deze meldingen serieus te nemen, kunnen scholen gericht werken aan het creëren van een inclusieve omgeving waar leerlingen en leerkrachten zich gerespecteerd voelen. 

Deze cijfers illustreren perfect het belang van een divers lerarenkorps. Onderzoek toont namelijk aan dat een betere vertegenwoordiging van personen met een migratieachtergrond in het lerarenteam leidt tot positieve gevolgen voor alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond. Leerkrachten kunnen net een middel tegen racisme en discriminatie vormen: niet alleen zijn ze inspirerend voor leerlingen, maar ze brengen ook waardevolle perspectieven en ervaringen mee die bijdragen aan een verrijkende leeromgeving voor alle leerlingen en voor leerkrachtenteams. Onderwijs kan een geweldig lanceerplatform zijn die toekomstperspectief biedt of kan je kraken richting uitgang. De rol van een Minister van Onderwijs, van een schoolbestuur, het personeel en directie van een school én van een leerkracht is cruciaal hierin. Waar wil jij aan toe bijdragen? 

LEVL staat klaar om samen te werken met alle belanghebbenden, waaronder de Minister van Onderwijs, scholen, ouders, en beleidsmakers, om onze voorstellen te doen, onze expertise te delen en concrete stappen te zetten naar een onderwijssysteem dat vrij is van discriminatie en waarin de samenleving eindelijk begrijpt dat diversiteit net een noodzaak is voor een toekomstbestendige samenleving.