Ga naar de inhoud

Reactie LEVL racistische boodschappen aan politieke kandidaten met migratieachtergrond

LEVL roept de voorzitters van de betrokken politieke partijen op om een statement in te nemen tegen dergelijke daden. Het is cruciaal dat dit minstens intern en, in nauw overleg met de betrokken partijleden, extern navolging krijgt.

Wij dringen erop aan dat zij deze haatboodschappen, die gericht zijn op hun eigen leden, krachtig veroordelen en steun betuigen aan de betrokken kandidaten. “Deze kandidaten vormen namelijk mee het gezicht van jullie partij, dragen met heel veel engagement jullie boodschap mee uit en geloven in waar de partij voor staat. Het minimum van respect dat ze verdienen is geruggesteund worden door het hoofd van hun partij.”, zegt LEVL-directeur Kathleen Van Den Daele.

Het uitblijven van enige interne afstemming met de betrokkenen en van enig handelen (intern of extern) van de partijvoorzitters komt neer op het profiteren van de inzet en moed van deze kandidaten, zonder hen de nodige (psychologische) bescherming en erkenning te bieden.

Bovendien toont nieuw onderzoek van de Universiteit Gent aan dat het aantal kandidaten met een migratieachtergrond sinds 2019 is afgenomen, ondanks hun hoger aandeel in de bevolking. Daar waar we eigenlijk zouden moeten inzetten op politiserend werken om de kloof tussen burger en politiek te dichten, geloven we dat dergelijke incidenten net een afschrikkend effect gaan hebben op potentiële nieuwe kandidaten.

LEVL roept daarom op tot actie voor meer diversiteit op de lijsten en vraagt alle politieke leiders hun verantwoordelijkheid te nemen en dergelijke vormen van agressie tegen onschuldigen krachtig te veroordelen.