Ga naar de inhoud

Tools

Dive in Diversity

Wat is de context?

Het sCan&Do-traject gaat uit van een grondige analyse van een organisatie met betrekking tot culturele diversiteit aan de hand van de vijf P’s:

  • personeel
  • programma
  • publiek
  • partners
  • plaats

Het traject start met een grondige bevraging op alle vlakken en niveaus binnen de organisatie. Na een analyse van de bevraging en de terugkoppeling naar de desbetreffende organisatie, gaat sCan&Do in enkele werksessies naar een haalbaar actieplan dat inspeelt op de noden van de werking. Tijdens jaarlijkse opvolgingsmomenten wordt de voortgang geëvalueerd en worden verdere acties uitgestippeld.

LEVL ondersteunde in samenwerking met het Sociaal Fonds voor Podiumkunsten, onder meer de volgende cultuurhuizen in trajecten met betrekking tot meer inclusie en diversiteit: Het Kaaitheater, de Beursschouwburg, Nona, De Singel en ‘t Stuk.

“Dive in Diversity” zorgt voor een inleiding van wat het sCan&Do-traject kan betekenen voor een organisatie.

Het is de sCan&Do-methodiek in een behapbare workshop, die vooral dient ter kennismaking van onze aanpak. Eerst denken de deelnemers na over de vijf P’s, nadien kiezen ze één specifiek thema uit om rond te werken. Omdat sCan&Do een grote focus legt op effectief “doen”, toont de tool ook dit aspect van het traject aan de hand van toegankelijke oefeningen.

Kunstorganisaties, maar ook andere werkplekken die geïnteresseerd zijn, kunnen nadien in een begeleid traject instappen in het nieuw traject: Equality in Arts. Dit traject bouwt in 2023 voort op de methodiek van sCan&Do en betrekt alle lagen van de organisatie in het uitbouwen van een diverse en inclusieve werking.

Wat houdt de tool in?

“Dive in Diversity” is een interactieve workshop die tijdens het eerste deel drempels verlaagt en gesprekken rond de thema’s diversiteit en inclusie aanmoedigt. De workshop nodigt uit tot zelfreflectie en dialoog, een belangrijke stap in de bewustwording van onze omgeving en de oude structuren waar we in vast blijven zitten. Het tweede deel van de workshop legt in heldere stappen uit hoe je als organisatie een strategie kan uitstippelen om er nadien concrete acties aan te koppelen.

De workshop begint dus met het onderzoeken van de punten waar het beter kan en legt de focus nadien op de mogelijke oplossingen. Door dit te doen voor een klein aspect binnen de werking geeft het de organisatie concrete handvatten om een globalere strategie uit te werken rond diversiteit en inclusie en de nodige expertise te zoeken op vlakken waar extra begeleiding voor nodig is.

Zelf aan de slag?

De “Dive in Diversity”-workshop is een praktische toolkit voor organisaties uit de cultuur, sport en jeugdsector die willen evolueren naar een diverse en inclusieve werking.

  • Download de toolkit hier.
  • Download het bijhorende canvas hier.
  • Download het “duiken met een plan”-canvas hier.

Veel succes!