Ga naar de inhoud

Vrouwen met migratieachtergrond op de arbeidsmarkt: ondanks belofte van gelijke kansen, blijft veel potentieel onbenut

“Een hardnekkig vooroordeel dat vrouwen met een migratieachtergrond vaak treft, is het idee dat ze niet willen werken op de arbeidsmarkt. Laten we dit misverstand doorbreken”, schrijven collega’s Kathianna Oppenhuizen en Sophia Honggokoesoemo in een opiniestuk in de Knack. Lees het opiniestuk naar aanleiding van Internationale Vrouwendag hier.