Ga naar de inhoud

3,8 Miljoen voor een onderzoek dat werkt, maar wiens resultaten we niet kennen? “Sectoren zouden verplicht moeten worden om de resultaten van de discriminatietesten openbaar te maken”

3,8 Miljoen voor een onderzoek dat werkt, maar wiens resultaten we niet kennen? “Sectoren zouden verplicht moeten worden om de resultaten van de discriminatietesten openbaar te maken” – Kathleen Van Den Daele, directeur LEVL

LEVL deelt de verontwaardiging van minister van Werk Jo Brouns wat betreft discriminatiecijfers van werkgevers die niet publiekelijk bekend zijn. Hoe kan minister Brouns gepaste maatregelen nemen en de nodige conclusies trekken voor zijn beleid als hij geen zicht krijgt op de resultaten van onderzoek? 

In juli 2023 heeft de Vlaamse Regering samen met de sectorale sociale partners de negende generatie sectorconvenants afgesloten. Ondertussen horen we nog steeds geen woord over de onderzoeksresultaten van de discriminatietesten binnen de achtste generatie sectorconvenants. De sectorconvenants en het Addendum Diversiteit en Inclusie (met transparantie over de resultaten) zijn nochtans een belangrijk onderdeel in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Het toepassen van discriminatietesten spoort werkgevers aan om hun rekruteringsproces te herzien, sensibiliserings- en bewustwordingsprogramma’s te ontwikkelen, hun praktijken te monitoren en te rapporteren, samen te werken en goede praktijken uit te wisselen.

Sectoren zouden verplicht moeten worden om de resultaten van de discriminatietesten openbaar te maken

Kathleen Van Den Daele, directeur LEVL

Idealiter gebeuren er ook periodieke correspondentietesten. Op deze manier monitor je op een langere periode en kan je discriminatietrends identificeren en gepast reageren. Combineer dit met sectorspecifieke benaderingen, het invoeren van een rapporteringsplicht, transparantie over de resultaten, het opleggen van opvolgacties en passende sancties aan bedrijven die systematisch blijven discrimineren.

Heel wat beroepssectoren kampen met ongelijke kansen tijdens aanwerving en selectie, discriminatie op de werkvloer (zoals microagressies en pesterijen) en/of ondervertegenwoordiging van personen met een migratieachtergrond in de verschillende niveaus van bedrijven. Op deze manier blijven mensen in de jobs met (lage) dagverloningen en interimcontracten, met amper aandacht voor upskilling of duurzame tewerkstelling. 

Als de resultaten niet gekend zijn of niet benoemd mogen worden, hoe wil je dan effectief beleid voeren? De verantwoordelijke minister, de Vlaamse Regering én burgers hebben recht op inzage in de resultaten.