Ga naar de inhoud

Huishoudhulpen verdienen beter

Huishoudhulpen verdienen beter: oproep aan politici om het dienstenchequesysteem fundamenteel bij te sturen

Het ACV, het Vlaams Netwerk tegen Armoede, Femma, Furia en LEVL lanceren een campagne naar aanleiding van de verkiezingen van 9 juni. Ze roepen de toekomstige parlementsleden en ministers op om het stelsel van de dienstencheques grondig te hervormen. Ze ontwikkelden 8 concrete voorstellen om de situatie van de 90.000 huishoudhulpen in Vlaanderen fundamenteel te verbeteren.

Ze vergeleken deze voorstellen ook met de partijprogramma’s. Groen, Vooruit, PVDA en CD&V namen een aantal elementen over in hun partijprogramma’s, zoals hogere lonen en betere werkomstandigheden of een conditionering van de subsidies. Daarnaast pleiten Groen en PVDA voor een verlaging van de voltijdse arbeidsduur voor huishoudhulpen. Vooruit en PVDA willen de misbruiken in de sector harder aanpakken. Vooruit, CD&V en Groen vragen een afbouw van de fiscale aftrek om budgettaire ruimte te creëren voor loonsverhogingen. Open VLD heeft enkel aandacht voor het welzijn van de klanten. N-VA schrijft dat ze de arbeidsomstandigheden wil verbeteren maar niet hoe ze dit wil realiseren. En in het partijprogramma van het Vlaams Belang lazen ze niets over de dienstencheques.

Meer informatie over de 8 voorstellen en de partijprogramma’s valt te lezen op de website www.iksteunmijnhuishoudhulp.be.

Om in de lopende kiescampagne voldoende aandacht te vestigen op de sector van de dienstencheques ontwikkelden deze organisaties ook een petitie voor klanten en stelden ze een engagementsverklaring op voor politici. Deze zullen digitaal worden verspreid, maar ook via lokale acties. Enkele weken voor de verkiezingen zullen de ondertekenaars bekend gemaakt worden via de website. Aan politici wordt dus gevraagd om kleur te bekennen. Huishoudhulpen zullen op deze manier kunnen nagaan aan welke politici / politieke partijen ze hun stem kunnen toevertrouwen.