Ga naar de inhoud

Praktijktesten op de Gentse arbeidsmarkt: 9% van de kandidaten met Turks of Marokkaans klinkende naam worden gediscrimineerd

In 2023-2024 voerde Stad Gent, samen met onderzoeksmedewerker Beyza Elif Dinçer (Amal vzw) en onder wetenschappelijke begeleiding van de VUB, correspondentietesten uit op de Gentse arbeidsmarkt om discriminatie op te sporen. Uit deze testen bleek dat 9% van de geteste werkgevers systematisch discrimineert bij sollicitaties op basis van etnische herkomst. Deze resultaten benadrukken nogmaals de systematische ongelijkheid op de arbeidsmarkt. De werkgevers worden doorverwezen naar Unia of het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen voor individuele opvolging.

Correspondentietesten zijn een waardevol instrument in de bredere strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Deze tests omvatten het versturen van fictieve sollicitaties waarbij identieke cv’s worden gebruikt, met slechts een verschil in naam of andere beschermde kenmerken. Door de reacties van werkgevers op deze sollicitaties te vergelijken, leveren correspondentietesten concreet bewijs van discriminatie in de eerste fase van het rekruteringsproces. “Deze testen hebben een preventieve en sensibiliserende functie om een mentaliteitswijziging te realiseren, maar vereisen vervolgacties.”, aldus Zehra Tuncer (medewerker tewerkstelling bij LEVL).

Onderzoeken tonen opnieuw aan dat discriminatie op de arbeidsmarkt nog altijd een structureel probleem vormt dat aangepakt moet worden. Niet enkel Gent en andere steden, maar ook sectoren voeren correspondentietesten uit op de arbeidsmarkt. Het is daarom belangrijk om discriminatie verder te monitoren en hierover transparant te communiceren, met specifieke focus op ondervertegenwoordigde groepen op de arbeidsmarkt zoals personen met een niet-EU-migratieachtergrond. 

Kandidaten met een migratieachtergrond moeten aanzienlijk meer inspanningen leveren voor gelijke kansen. Dit fenomeen legt een ongelijk speelveld bloot in de arbeidsmarkt, waarbij etnische minderheden een dubbele last dragen. Psychologisch kan dit leiden tot stress en ontmoediging en een verlies van waardevol talent en kwaliteit in organisaties. Om te spreken van gelijke kansen op de arbeidsmarkt, is er nood aan structurele hervormingen, zoals objectieve sollicitatieprocedures en aanpassingen aan interne procedures en gedragsregels, om vooroordelen te verminderen.

Het sanctioneren van werkgevers die systematisch blijven discrimineren, is net zo noodzakelijk als het erkennen van werkgevers die uitmuntende prestaties leveren op het gebied van diversiteit en inclusie. Door discriminerende werkgevers individueel op te volgen, maakt Stad Gent duidelijk dat er geen plaats is voor discriminatie in onze samenleving. Het spreekt voor zich dat strafbare feiten dienen te worden opgevolgd. Deze praktijktesten zetten een belangrijke stap richting een eerlijke arbeidsmarkt waarin iedereen evenwaardig en evenredig kan participeren. We benadrukken dat de ondervertegenwoordiging van personen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt geen fataliteit is, dan wel een keuze en een gemis aan politieke wil om de juiste maatregelen in te voeren. Sectoren en lokale besturen bezitten namelijk heel wat hefbomen om met deskundige begeleiding en ondersteuning inclusie en diversiteit te bevorderen. Door voort te bouwen op initiatieven zoals sectorconvenanten en projecten binnen Plan Samenleven, kan men sectorspecifieke en lokale benaderingen ontwikkelen en impactvolle acties ondernemen